Facebook nyereményjáték

SZÜRETI NYITOTT PINCÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

PALKONYAI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. (Cím: 7771 Palkonya, Fő u. 35. Adószám: 25523869-2-02 ) a 2019. szeptember 6. és 2019. szeptember 13. közötti időszakra szervezett, a PALKONYAI NYITOTT PINCÉK Facebook oldalon (https://www.facebook.com/palkonyainyitottpincek/) bonyolított játék Részvételi- és Játékszabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

  1. Szervező, részvétel

 

A PALKONYAI NYITOTT PINCÉK facebook oldalon futtatott, 2019. szeptember 5. és 2019. szeptember 13.  között futó játék („Játék”) szervezője PALKONYAI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.  („Szervező”).

 

A Játékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagja, és nem esik kizárás alá a következő szempontok alapján:

 

A játékból ki vannak zárva:

 

  • PALKONYAI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. és partnerei, valamint e személyek kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint e személyek közeli hozzátartozói;
  • Egyéb, a nyereménysorsolás lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és ezek közeli hozzátartozói.

 

Szervező ellenőrzi az adott személy részvételi jogosultságát. Szervező a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen-, vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál meg a III. pontban részletezett nyereményhez jutni, vagy a Játékot bármely módon manipulálni.

 

Szervező kijelenti, hogy a Facebook vállalat a Játék szervezésében, lebonyolításában semmilyen módon nem vesz részt, a játékot semmilyen formában nem támogatja.

 

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel résztvevők a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzatot automatikusan elfogadják.

 

  1. A Játék tartalma, leírása

 

https://www.facebook.com/palkonyainyitottpincek/ Facebook-oldal falán 2019. szeptember 6-án  12:00-kor feltett kép alá hozzászólásban kell megjelölni valakit.
A felhívás szövege a következő: „Nyerj 2 fő részére Kóstolópoharat és légy részese a Szüreti Nyitott Pincéknek szeptember 14-én!
Részt vennél a nyereményjátékban? Nincs más teendőd, csak nyomj egy Tetszik gombot erre a felhívásra és Hozzászólásban oszd meg annak a nevét, akivel eltöltenéd ezt a napot Palkonyán!
Nyeremény
A hozzászólók között 2 db kóstolópoharat sorsolunk ki, amely 10-10 kóstolójegyet és 1-1- Palkonya Kóstolópoharat tartalmaz.
Ne maradj le a sorsolásról, kedveld Palkonyai Nyitott Pincék oldalunkat, hogy elsőként értesülhess híreinkről!
A játék időtartama : 2019.09.06 12:00 – 2019. 09. 13. 12:00”
2019. szeptember 13-án, 11 óra 59 percig a felhívást kedvelők és valaki nevét hozzászólásban megjelölő felhasználók vesznek részt a nyereménysorsolásban. A Játékban való részvétel ingyenes, azt Szervező semmiféle áru-, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti.

 

III. A Játék nyereményei

 

A 2019. szeptember 6-án 12:00-kor létrehozott poszthoz hozzászólásban egy ismerősüket megjelölők között 2 fő részére kóstolópoharat sorsolunk ki. 1 fő részére a kóstolópohár tartalma 1 db üvegpohár és 10 db kóstolójegy. A nyeremény készpénzre nem váltható, és kizárólag 2019. szeptember 14-én váltható be a Pohár-ponton, 10:00 és 19:00 óra között. (7771 Palkonya, Pincesor, Pohár-pont)

 

  1. A játék időtartama
  2. szeptember 6. és 2019. szeptember 13. között tart.

 

  1. A nyereménysorsolás időpontja és menete

 

A Játék nyertese 2019. szeptember 13. napján 18:00 óráig küldheti be a Facebookon keresztül privát üzenetben elérhetőségét. Amennyiben nem jelentkezik a megadott időn belül, pótnyertest hirdetünk.

Ha a nyereménysorolás során kisorsolt játékos nem felel meg a szabályzatban foglaltaknak, a jelentkezése érvénytelennek minősül. A Játék résztvevői tudomásul veszik, hogy Szervező érvénytelenítés és kizárás kérdésében hozott döntése végleges és nem vitatható, a jogi út kizárt. A tartaléknyertesre mindenben a nyertes játékosra vonatkozó szabályok irányadóak.

 

Szervező a nyertes megadott e-mail címén egyezteti a személyes adatokat. A nyereményt Szervező kizárólag az alábbi címen tudja a nyertesnek átadni: 7771 Palkonya, Pincesor, Pohár-pont. A játékos tudomásul veszi, hogy a vele történő kapcsolatfelvétel kizárólag a szavazás során megadott e-mail cím, vagy Facebook-profil értesítése útján történik. Amennyiben a kiküldött értesítésben megadott határidőn belül és utasításoknak megfelelően a játékos adategyeztetésre Szervezőnél nem jelentkezik, és ezen okból az értesítés sikertelen, úgy Szervező az értesítést nem köteles megismételni. Ekkor a kapcsolatfelvétel elutasítottnak minősül, és Szervező a játékost kizárhatja. Az elutasítás, kizárás és érvénytelenítés kérdésében Szervező döntése végleges és nem vitatható. Amennyiben a játékos az értesítést elutasítja, nem jelentkezik, vagy a játékos jelentkezése bármely okból a szabályzatba ütközik, úgy a soron következő „tartaléknyertes” játékos kerül értesítésre. Amennyiben a „tartaléknyertes” jelentkezése érvénytelen, vagy a Játékból kizárásra kerül, úgy Szervező nem köteles újabb tartaléknyertest kisorsolni.

 

A nyertes kiválasztása 2019. szeptember 13-án 14:00 órakor a Palkonyai Településfejlesztési Nonprofit Kft. telephelyén (7771 Palkonya, Fő u. 35.) zárt, kézi sorsolással történik. A soroláson Szervező, és két szabályosságot ellenőrző független tanú vehet részt. A sorsolás összekevert, lefordított lapokról, vagy számítógépes sorsoló-program segítségével történik. A sorsoláson jelenlévők a sorsolásról jegyzőkönyvet vesznek fel, mely tartalmazza annak minden lépését.

 

Az értesítések során a telefon- vagy internetszolgáltatók tevékenysége vagy mulasztása miatt esetlegesen bekövetkező̋ károkért a Szervező nem vállal felelősséget. Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a játékos téves adatszolgáltatásából, illetve a Játékban használt e-mail vagy Facebook- postafiók használatának jogosultságából, műszaki-technológiai állapotából adódó vitás ügyekben.

 

Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a sorsolást követő 31 órás határidőn belül tudja biztosítani. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a játékosokra nézve jogvesztő. Az átvétel időtartama alatt a nyeremény másra történő átruházása kizárt.

 

A játékosok tudomásul veszik, hogy a nyertesek kizárólag név alapján kerülnek azonosításra. A nyertes játékosok – személyes adataik egyeztetése és személyazonosítás céljából – felhívásra kötelesek a személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatására is. Az együttműködési vagy tájékoztatási kötelezettség bármely megsértése esetén Szervező jogosult a játékosok kizárására. Szervező ilyen döntése végleges és nem vitatható, a jogi út kizárt.

 

arrow_upward