A palkonyai pincefalu

A falu déli szélén, a szőlőhegyre néző lejtőn többsoros pincefalu épült. Arról már XVII. század végi feljegyzések is szólnak, hogy itt jó fekete szőlő terem.

Bővebben

A pincecsoport valószínűleg közigazgatási rendeletre kimért területen létesült a XIX. század elején. Az együttes védelmét településszerkezeti, népi építészeti, gazdálkodástörténeti, valamint esztétikai értékei indokolják. Nagyjából hasonló elemekből áll, a közel négyzetes épületek jellemzően lejtőirányú gerinccel épültek, de gazdagítják az együttest rétegvonallal párhuzamos gerincűek és tornácos kialakításúak is.

A népi építészeti emlékként védett, 53 présház által alkotott, egymás fölött több sorban elhelyezkedő pincesor településszerkezeti, gazdálkodástörténeti – és egyben kiemelkedő esztétikai érték is. A XIX. század elején létesült, egységesnek látszó pincecsoport egyenként eltérő épületekből áll, és a különböző korok építészeti stílusa érzékelhető rajtuk az átépülések következtében is. A domináns, teljesen egyszerű, rétegvonalakra merőleges tetővel készült épülettömegek mellett megtalálhatók a keresztbeforduló, íves és pillérsoros tornácú présházak is.

Szent Erzsébet templom

A római katolikus templom. 1816-ban a Batthyány uradalom építette klassszicista stílusban, egyes feltevések szerint törökkori alapok felhasználásával, a szabadon álló centrális templom kupolával fedve, tornya a szentélyrész mögött a bejárattal szemben helyezkedik el.

Bővebben

A falu katolikus templomát a Batthyány család építette, és 1816-ban Szt. Erzsébet tiszteletére szenteltette. A messzirõl is jól látható piros kupolás templom a magyarországi körtemplomok egyik legszebb példája. A templom klasszicista stílusban épült, a szabadon álló centrális templom kupolával fedve, tornya a szentélyrész mögött a bejárattal szemben helyezkedik el.

A kiváló akusztikájú templom rendszeresen ad helyet különböző kórus-fellépéseknek, a nemzetközi hírű Európai Bordal Fesztiválnak.

Az első templom építése 1771-ben fejeződött be. Ez egy kis kápolna volt, melyet a lakosság kegyúri segítség nélkül saját erőből építetett. A kápolna építését Guldán József siklósi kõves mester vezetett. A falu részéről Jobst Ferdinánd irányította a munkálatokat. A kápolnát Pritzelmajer Károly plébános szentelte fel. 1782-ben a kápolna részére Pécsett egy kis harangot öntettek, mely mellé 1793-ban Bécsből egy nagy harangot hozattak. Az első harangok sajnos már nincsenek itt.

A lakosság növekedésével a kápolna hamarosan kicsinek bizonyult, ezért a 19. század elején Batthyány János földbirtokos ezt az egyedülálló, klasszicista stílusú templomot építtette. Ezt Juranics Antal pécsi kanonok szentelte fel 1816-ban, Szent Erzsébet tiszteletére. A bádoggal fedett szép kerek kupola már messziről látható. A kerek templombelső átmérője 13,30 m, magassága 18 m. A négy gótikus ablak három láb széles és nyolc láb magas. Régebben a főoltáron kívül két mellékoltára is volt. A főoltár fölött hatalmas festmény függ, mely az alamizsnát osztó Szent Erzsébetet ábrázolja. Fent a kupolában egy freskó látható, mely betlehemi jelenetet ábrázol. Az oltár felett a kupolában egy freskó a Szentháromságot ábrázolja. Körben a kupola alján az öt szimbólum mindegyike egy-egy evangélistát jelképez. Az oltártól balra álló szobor a Madonnát ábrázolja. Ezt a Blum család alapította hálából, hogy tanár fiúk a Dunán felrobbant hajóról tanítványaival együtt élve megmenekül. Az oltártól jobbra álló szobor a gyermek Jézust ábrázolja. A főbejárat felett a kórus található az orgonával.

A templom főbejárata az utcára néz, a torony pedig a templom mögött áll és keletre néz. A torony 38 m magas, süvege pirosra festett bádogból készült. Itt helyezték el a kápolna két harangját, melyhez 1844-ben Pécsett egy harmadikat öntettek. Ez még ma is a toronyban van. Súlya 448 kg. A két régi harangot az első világháború idején leeresztették, beolvasztották és háborús célokra feldolgozták. 1926-ban a község Pécsett ismét vásárolt egy kis harangot. Ennek súly 64,5 kg. Ezt a második világháborúig iskolaharangként használták.

A toronytól jobbra és balra két kis helyiség található. Az egyikben a sekrestye, a másikban a toronyba vezető lépcső van.

1958-ban felújították a kupola lemezborítását, mely során a piros lemezeket szürkére cserélték. A torony süvegét 1962-ben újították fel.

1961-ben a templomot renoválták és festették. Az oltárképet és a két freskót Gebauer Ernő pécsi festőművész restaurálta. A szimbólumokat Őry József festette. A mellékoltárokat a renoválás során lebontották. Ezzel egyidőben az oltár alatt szent sírt építettek ki. A templomot a 80-as években országos műemlékké nyilvánították.

Palkonyai Közösségi Herbárium

A Közösségi Herbárium és oktatóközpont célja, hogy a palkonyai lakosok (felnőttek és gyerekek) bevonásával bemutassuk a természetben megtalálható gyógynövényeket, fűszernövényeket, gombákat valamint a különleges mediterrán éghajlatnak köszönhető egyedi lepkefajtákat. A bemutató célja a termesztéssel, gondozással, betakarítással, szárítással kapcsolatos feladatok közösségi szintű ellátása, a lakosság környezeti nevelése valamint a növények, gombák felhasználási területeinek megismertetése, gyakorlati alkalmazása a mindennapokban. A projekt missziója a természet adta kincsek újrafelfedezése és a gyermekeink oktatása a növénytermesztésről és a természetes összetevőkről.

Közösségi Herbáriumot 2016. építettük a Duna-Dráva Cement Zöld megoldás pályázata segítségével. A Herbárium magas ágyásokban elhelyezett gyógy- és fűszernövényekből áll, melyek fajtáit kerámia táblákkal jelöltük. A projekt egy pavilonból valamint  fiókos növényszárítóból áll.

A Herbárium mindenki számára nyitott és látogatható, hiszen nemcsak a növényeket láthatjuk, hanem a tóra nézőpanoráma is csodálatos, valamint egy kis játszóteret is kialakítottunk a látogatók számára.

Cím: Palkonya, Fő u. 35 épülete mögött

Bővebben

A bemutató célja a termesztéssel, gondozással, betakarítással, szárítással kapcsolatos feladatok közösségi szintű ellátása, a lakosság környezeti nevelése valamint a növények, gombák felhasználási területeinek megismertetése, gyakorlati alkalmazása a mindennapokban. A projekt missziója a természet adta kincsek újrafelfedezése és a gyermekek oktatása a növénytermesztésről és a természetes összetevőkről.

A projekt a zöld megoldásokat tartja szem előtt: esővízgyűjtéssel, komposztálással, természetes anyagokkal történő növényvédelemmel. A projekt keretében egy napenergiával és széllel működtetett szárítót építettek fel (melyet egy falubeli lakos talált ki, és készített el), amelyben a betakarítást követően a szárítás történik. Az így megtermelt fűszereket, gyógynövényeket a közösségi főzés, teázás (ünnepek, fesztiválok) alkalmával használja fel a közösség, valamint ajándékként háztartásoknak, családoknak.

Az Önkormányzat projektjét 2016. szeptember 26-án avatta fel Beck Engelbert Joakim, Palkonya polgármestere, valamint Müller Ádám, a DDC műszaki vezérigazgató-helyettese.

A Palkonyai szőlőhegyi Szent Bertalan kápolna

… Somogyi Tibor szőlőtermesztő és borász birtokán épült fel 2006-2007-ben, szőlőmunkások számára, szolgálva menedékül és tájékozódásul. E kicsiny kis kápolna természetes anyagokból készült: helyi terméskőből, kézi vetésű téglából, méhviasz falszigeteléssel, égetett agyagcserép fedéssel, mészhabarcs vakolathímekkel. Az épület helyének és tengelyének kitűzése is hagyományos középkori módszerekkel történt: pálcás (radiesztéziai) helymeghatározással.

Rendszeresen ünnepeljük a kápolnánál a Szent Bertalan napot, ahol közös imádság és énekléssel várjuk meg a napfelkeltét. Ezen  és csakis ezen a napon különlegesen kúszik be a felkelő nap fénye és megvilágítja az oltárt. Jöjjön ünnepeljen velünk!

Bővebben

A kápolnát augusztus 24.-re, Szent Bertalan napjára tájoltuk: ekkor a felkelő nap sugarai megvilágítják a szentélyt és benne Szent Bertalan képét, hozzásegítve bennünket is a megvilágosodáshoz: a bennünk lévő bertalanság megtalálásához. Ahogyan a beteg test is gyógyítható az akupunktúrás vagy akupresszúrás pontok kezelésével, úgy a térkép e kicsiny kis pontja reményeink szerint hozzájárul a haza teste, a Kárpát-medence feltámasztásához, rendeltetésszerű működtetéséhez.

Köszönet illeti ezért elsősorban az építtetőt, Somogyi Tibort. Szolgáljon tette jó példával. Köszönet továbbá az adományozóknak, közöttük a palkonyaiaknak is. Köszönjük munkáját Somlósi Lajos radiesztétának, Somogyi Győző festõművésznek, Pap János kőmívesnek, Doszpot István ácsnak és Fajtai Sándor bádogosmesternek. A vakolathímek kivitelezésében többek között Kiss György restaurátor, Major Judit kerámikus, Foster Hanna és a tervező vettek részt. A bútorok és a szentélyajtó Hajda Gy. Zsigmond alkotásai. A képíró ábrázoláshoz Pap Gábor művészettörténész és Molnár V. József tanácsai adtak segítséget. Köszönetet mondunk bábáskodó segítségéért, szervezőmunkájáért és a kápolna állandó, jelenben is folyó szeretgetéséért Becker Leonórának. A kápolna tervezője: Grátz Antal építészmérnök és munkatársa Nagy Zoltán.

Védett házak

A település építészeti arculatára jellemző néhány több helyen is visszatérő építészeti elem. Ezek megőrzése erősíti a falu sajátos megjelenését.

Bővebben

Ilyen az egyenes záródású falazott pillérekkel tagolt egyszerű tornác, a gondos asztalos munkával készült, színes üvegbetétekkel díszített utcai tornácajtó, vagy lakás bejárat. Karakteres utcaképet nyújtanak a korábban uralkodó, de még ma is szép számban fellelhető tömör falazott kerítések, amelyek láncszerűen kapcsolták össze a lakó épületeket és követték a fésűs, vagy fűrészfogas beépítést.

Több helyen található míves kovácsoltvas munkával készült utcai kerítés és kapu, melyek részletei a kézművesség olyan díszítőkészségét mutatja, ami feltétlenül megőrzendő érték.

A védett épületek megóvásáról részletesen az aktuális Településkép védelméről szóló rendeletben olvashat.http://palkonya.hu/kapcsolat/rendeletek/

Temető

A templom mellett vezet ki az út a temetőbe. Egykor egymás mellett de külön állt a katolikus, a református és a zsidó temető.

Bővebben

A régi temető és benne a XVIII. és XIX. századi kőfaragó mesterek kezenyomát őrző csodálatosan megmunkált sírkövek megőrzése az utódok, a falu lakóinak tiszte. Az ódon sírok düledező köveit jelen helyükön megőrizve kegyeleti park alakítható ki, vagy a ravatalozó környékén rendezett kőtár létesíthető.

Sváb tájszoba

A faluban élő családok tárgyi örökségéből berendezett autentikus sváb szoba hitelesen mutatja be az egykori falus élet részleteit. Igény esetén szakszerű kísérettel látogatható. Kapcsolat: Deutschné Ili +36 30 858 6930

Bővebben

arrow_upward