Látnivalók

Történelmi pincesor

A falu déli szélén, a szőlőhegyre néző lejtőn többsoros pincefalu épült. A népi építészeti emlékként védett, országos műemléki pincesor 53 présház által alkotott, egymás fölött több sorban elhelyezkedő pincesor településszerkezeti, gazdálkodástörténeti – és egyben kiemelkedő esztétikai érték is.

Bővebben

Feltehetően az 1700-as évek második felében alakultak ki, majd a XIX. században nagymértékű átépítések zajlottak. Az egységesnek látszó pincecsoport egyenként eltérő épületekből áll, és a különböző korok építészeti stílusa érzékelhető rajtuk az átépülések következtében is. A domináns, teljesen egyszerű, rétegvonalakra merőleges tetővel készült épülettömegek mellett megtalálhatók forduló, íves és pillérsoros tornácú présházak is.

Szent Erzsébet templom

A falu katolikus templomát a Batthyány család építette, és 1816-ban Szt. Erzsébet tiszteletére szenteltette. A messziről is jól látható piros kupolás templom a magyarországi körtemplomok egyik legszebb példája.

Bővebben

A templom klasszicista stílusban épült, a szabadon álló centrális templom kupolával fedve, tornya a szentélyrész mögött a bejárattal szemben helyezkedik el.

Az első templom építése 1771-ben fejeződött be. Ez egy kis kápolna volt, melyet a lakosság kegyúri segítség nélkül saját erőből építtetett. A kápolna építését Guldán József siklósi köves mester vezette. A falu részéről Jobst Ferdinánd irányította a munkálatokat. A kápolnát Pritzelmajer Károly plébános szentelte fel. 1782-ben a kápolna részére Pécsett egy kis harangot öntettek, mely mellé 1793-ban Bécsből egy nagy harangot hozattak. Az első harangok sajnos már nincsenek itt.

A lakosság növekedésével a kápolna hamarosan kicsinek bizonyult, ezért a 19. század elején Batthyány János földbirtokos ezt az egyedülálló, klasszicista stílusú templomot építtette. Ezt Juranics Antal pécsi kanonok szentelte fel 1816-ban, Szent Erzsébet tiszteletére. A bádoggal fedett szép kerek kupola már messziről látható. A kerek templombelső átmérője 13.30 m, magassága 18 m. A négy gótikus ablak három láb széles és nyolc láb magas. Régebben a főoltáron kívül két mellékoltára is volt. A főoltár fölött hatalmas festmény függ, mely az alamizsnát osztó Szent Erzsébetet ábrázolja. Fent a kupolában egy freskó látható, mely betlehemi jelenetet ábrázol. Az oltár felett a kupolában egy freskó a Szentháromságot ábrázolja. Körben a kupola alján az öt szimbólum mindegyike egy-egy evangélistát jelképez. Az oltártól balra álló szobor a Madonnát ábrázolja. Ezt a Blum család alapította hálából, hogy tanár fiúk a Dunán felrobbant hajóról tanítványaival együtt élve megmenekült. Az oltártól jobbra álló szobor a gyermek Jézust ábrázolja. A főbejárat felett a kórus található az orgonával.

A templom főbejárata az utcára néz, a torony pedig a templom mögött áll és keletre néz. A torony 38 m magas, süvege pirosra festett bádogból készült. Itt helyezték el a kápolna két harangját, melyhez 1844-ben Pécsett egy harmadikat öntettek. Ez még ma is a toronyban van. Súlya 448 kg. A két régi harangot az első világháború idején leeresztették, beolvasztották és háborús célokra feldolgozták. 1926-ban a község Pécsett ismét vásárolt egy kis harangot. Ennek súly 64.5 kg. Ezt a második világháborúig iskolaharangként használták.

A toronytól jobbra és balra két kis helyiség található. Az egyikben a sekrestye, a másikban a toronyba vezető lépcső van.

1958-ban felújították a kupola lemezborítását, mely során a piros lemezeket szürkére cserélték. A torony süvegét 1962-ben újították fel.

1961-ben a templomot renoválták és festették. Az oltárképet és a két freskót Gebauer Ernő pécsi festőművész restaurálta. A szimbólumokat Őry József festette. A mellékoltárokat a renoválás során lebontották. Ezzel egyidőben az oltár alatt szent sírt építettek ki. A templomot a 80-as években országos műemlékké nyilvánították.

A Palkonyai szőlőhegyi Szent Bertalan kápolna

E kicsiny kis kápolna természetes anyagokból készült: helyi terméskőből, kézi vetésű téglából, méhviasz falszigeteléssel, égetett agyagcserép fedéssel, mészhabarcs vakolathímekkel. Az épület helyének és tengelyének kitűzése is hagyományos középkori módszerekkel történt: pálcás (radiesztéziai) helymeghatározással.

Bővebben

Rendszeresen ünnepeljük a kápolnánál a Szent Bertalan napot, ahol közös imádság és énekléssel várjuk meg a napfelkeltét. Ezen és csakis ezen a napon különlegesen kúszik be a felkelő nap fénye és megvilágítja az oltárt.
A kápolnát augusztus 24.-re, Szent Bertalan napjára tájoltuk: ekkor a felkelő nap sugarai megvilágítják a szentélyt és benne Szent Bertalan képét, hozzásegítve bennünket is a megvilágosodáshoz: a bennünk lévő bertalanság megtalálásához. Ahogyan a beteg test is gyógyítható az akupunktúrás vagy akupresszúrás pontok kezelésével, úgy a térkép e kicsiny kis pontja reményeink szerint hozzájárul a haza teste, a Kárpát-medence feltámasztásához, rendeltetésszerű működtetéséhez.

Palkonyai Közösségi Herbárium

… célja, hogy a helyi lakosok bevonásával bemutassa a természetben megtalálható gyógynövényeket, fűszernövényeket, valamint a különleges mediterrán éghajlatnak köszönhető, az egyedi lepkefajtákat.

Bővebben

A bemutató célja a termesztéssel, gondozással, betakarítással, szárítással kapcsolatos feladatok közösségi szintű ellátása. A projekt missziója a természet adta kincsek újrafelfedezése és a gyermekek oktatása a növénytermesztésről és a természetes összetevőkről. 2016-ban a DDC Zöld megoldás pályázat keretén belül valósult meg.

A Herbárium mindenki számára nyitott és látogatható, hiszen nemcsak a növényeket láthatjuk, hanem a tóra néző panoráma is csodálatos, valamint egy kis játszóteret is kialakítottunk a látogatók számára.

Rézsű-játszópark

A Rézsű-játszópark egy olyan hiánypótló és egyedi kikapcsolódási lehetőséget nyújt a palkonyai közösségnek és az idelátogatóknak, mely során nemcsak a természeti értékeket, de a környezettudatosságot és az egészséges életmódot is támogatjuk.

Bővebben

A Rézsű-játszópark a 2019. évi DDC Zöld Megoldás-pályázat segítségével valósult meg, mely szintén ezen nyertes pályázat keretein belül létrejött Közösségi herbárium és oktatóközpont folytatása, mind területileg, mind koncepcióban. A Rézsű-játszópark és a benne lévő elemek, mint pl.: Mezítlábas park segíti a gyerekek közvetlen kapcsolatát a természettel, felhívja a figyelmet a környezetvédelemre, illetve a falu közösségi terét hivatott megnagyobbítani. A Rézsű-játszópark missziója a mozgás örömének és a közvetlen természeti értékek újra felfedezése kiskortól az idősebb korig.

Sváb tájszoba

A faluban élő családok tárgyi örökségéből berendezett autentikus sváb szoba hitelesen mutatja be az egykori falusi élet részleteit. Igény esetén szakszerű kísérettel látogatható.

Védett házak

Palkonya településképének és épített környezetének megóvása érdekében a helyi építészeti érdekvédelemmel, településvédelmi követelménnyel őrzi a hagyományos sváb építészeti értékeket. A helyi védettség az adott épületen kis kerámia házacska jelzi.

Bővebben

A helyi védelem célja Palkonya településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző építészeti örökségeinek védelme, a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

A település építészeti arculatára jellemző néhány több helyen is visszatérő építészeti elem. Ezek megőrzése erősíti a falu sajátos megjelenését. Ilyen az egyenes záródású falazott pillérekkel tagolt egyszerű tornác, a gondos asztalos munkával készült, színes üvegbetétekkel díszített utcai tornácajtó, vagy lakás bejárat. Karakteres utcaképet nyújtanak a korábban uralkodó, de még ma is szép számban fellelhető tömör falazott kerítések, amelyek láncszerűen kapcsolták össze a lakó épületeket és követték a fésűs, vagy fűrészfogas beépítést. Több helyen található míves kovácsoltvas munkával készült utcai kerítés és kapu, melyek részletei a kézművesség olyan díszítőkészségét mutatja, ami feltétlenül megőrzendő érték.

Temető

A templom mellett vezet ki az út a temetőbe. Egykor egymás mellett, de külön állt a katolikus, a református és a zsidó temető.

Bővebben

A régi temető és benne a XVIII. és XIX. századi kőfaragó mesterek kezenyomát őrző csodálatosan megmunkált sírkövek megőrzése az utódok, a falu lakóinak tiszte. Az ódon sírok düledező köveit jelen helyükön megőrizve kegyeleti park alakítható ki, vagy a ravatalozó környékén rendezett kőtár létesíthető.

arrow_upward